هایشان ,بوسه هایشان


زن ها لای پیچِ موهایشان ، کمی دلشوره دارند

سوار بلندی پاشنه هایشان ، کمی خیال پردازی

روی تَرَکِ لب هایشان ، ترس و تردید

در جیرینگ جیرینگِ النگوهایشان ، شیطنت های زنانه

لا به لای چینِ پیراهنشان ، سبد سبد مهربانی

در اخمِ پیشانیشان ، وفاداری

و در دو دویِ مردمکِ چشم هایشان ، حرف دل ...

می دانی عشق کجای این داستان جا دارد ؟

در بوسه هایشان


 "پریسا زابلی پور"

منبع اصلی مطلب : چاوره ش
برچسب ها : هایشان ,بوسه هایشان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : می دانی عشق کجای این داستان جا دارد ؟ در بوسه هایشان