بیا لباس هم باشیم و

دکمه دکمه روی تن هم بوسه بدوزیم

دلم می خواهد

دست من در آستین تو باشد

دست تـــو در آستین من

طوری که عطر تنمان گیج شود

و آغوش ، نفهمد چه کسی 

آن یکی را بیشتر از آن یکی دوست دارد

راستش را بخواهی

من از این جنس سردرگمی ها

که نمی دانی

تار عاشق تر است یا پود ،

خوشم می آید ...


"رسول ادهمی"

منبع اصلی مطلب : چاوره ش
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : بیا لباس هم باشیم